Content strategie

Content strategie

Content is king, in elk aspect van je digitale strategie. De juist content onderscheidt je van de concurrentie, definieert je bedrijfsidentiteit en verbindt je met de juiste klanten.

Een content strategie is een strategische en operationele aanvulling op je digitale strategie. Het is als het ware de kapstok waaraan je al je content marketing activiteiten hangt. Op die manier kun je doelgericht en gefocust je doelgroep voorzien van de juiste informatie.  De content strategie zal bepalen wie je wilt bereiken, welke content je ideale klant nodig heeft, in welke vorm en via welke kanalen je jouw content gaat verspreiden.

Waarom een content strategie?

Een content strategie zorgt ervoor dat jouw ideale klant je bereikt via waardevolle content waardoor je als bedrijf bepaalde vooropgestelde doelstellingen kunt behalen. Een supermarkt zal bijvoorbeeld recepten delen via social media om de verkoop van bepaalde voeding te stimuleren.

Hoe Stairway jouw bedrijf ondersteunt bij je content strategie

Doelstellingen bepalen

Een goede strategie vereist duidelijke doelstellingen. Het zijn de doelstellingen die de strategie en inhoud van de content vorm gaan geven, niet andersom. Deze doelstellingen moeten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn. Het is bovendien belangrijk dat de doelstellingen afgestemd zijn op de algemene bedrijfsdoelstellingen. We kunnen de doelstellingen dan ook onderdelen in 4 categorieën: awareness, lead generation, conversion en engagement. Om dan uiteindelijk de doelstellingen af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen maken we gebruik van KPI’s die we meten en analyseren aan de hand van diverse tools zoals Google Analytics en Hotjar. Via KPI dashboards stellen we deze gegevens op een overzichtelijke manier ter beschikking. 

Content Analyse

Voor je effectief aan de slag gaat met je contentstrategie, is het belangrijk om de huidige situatie te analyseren. Welke content is nu al? Via welke kanalen publiceer je content? Met welke soort content is er de beste interactie? Inzichten in de huidige situatie zorgen er niet alleen voor dat er met kennis van zaken een content plan kan opgesteld worden, maar ook dat goed werkende content geoptimaliseerd kan worden.

Daarom stellen we bij Stairway steeds voor om een audit  uit te voeren alvorens een content strategie uit te werken. 

Een content plan

Eens de doelstellingen duidelijk zijn en er inzichten zijn verworven in de huidige content marketing strategie, kan er een content plan opgemaakt worden. Een content plan bevat onder andere:

 • content items (gebaseerd op de buyer journey)
 • content formats
 • distributiekanalen
 • frequentie
 • enz. 

Een eerste fase bestaat eruit om inzicht te vergaren in je huidige marketingstrategie. Wat zijn je boodschappen? Welke sterktes haal je aan? Waar ga je communiceren en met welke doelen? We nemen daarbij ook je huidige activiteiten op contentvlak onder loep:

 • Wat zijn de inspanningen geweest tot nu toe?
 • Welke resultaten waren er?
 • Wat werkte wel en wat niet?
 • Zijn er technische elementen die het succes beperken?
 • Welke formats en platforms bieden meer kans op succes?
 • Hoe voorzien we een evenwicht tussen marktcommunicatie en eigen communicatie?
 • Door samen aan de slag te gaan en uitgebreid uw huidige situatie in kaart te brengen, proberen we in deze fase al een eerste groep kansen en opportuniteiten te bepalen.

Content Structuur

In deze fase bekijken we hoe we de content gaan inzetten en naar wie al die content wordt gericht, al dan niet op basis van bestaande strategische documenten. We bekijken:

 • Welke platforms ideaal zijn voor de doelgroep;
 • Op welke manier de content wordt uitgewerkt;
 • Hoe we de content bij de klant/lead krijgen;
 • Aan welke styling en tone of voice moet de content voldoen;
 • Hoe de content optimaal aan SEO eisen kan voldoen;
 • Hoe verloopt het productieproces en wie moet op welke momenten goedkeuring geven;
 • Content roadmap.

Content Roadmap

De Content Roadmap voegt de eerste twee onderdelen van de content strategie als het ware samen tot een stappenplan. Een concrete gids om je te helpen bij je content creatie, met daarin:

 • Concrete onderwerpen, gekozen op basis van zowel relevantie als zoekvolumes;
 • Voor welke kanalen is deze content en hoe wordt dit aangepakt;
 • Timing en agenda voor de content;
 • Belangrijke KPI’s voor elk content stuk.

Wil jij je contentstrategie op punt zetten?

Contacteer ons en dan gaan we samen aan de slag.

Digitale
marketing
strategieën